Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M49 - Elliptisch stelsel
M85 - elliptisch stelsel
M105 eliptisch stelsel
NGC 147/185 elliptisch stelsel
NGC 147 Elliptisch stelsel
NGC 185 Elliptisch stelsel
NGC 3607 _ Elliptisch
NGC 3945
 
M85 - elliptisch stelsel, 19 mei 2017
Object: M85 en balkspiraalstelsel NGC 4394 (Haar van Berenice)
Datum: 19 mei 2017, 01:10 uur
Locatie: Capilla (Sp., 38,82N, -5,08W)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x2.5 min. met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 16 ºC, wind 5 Bf NW, magn.6, seeing redelijk/goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop