Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M49 - Elliptisch stelsel
M85 - elliptisch stelsel
M105 eliptisch stelsel
NGC 147/185 elliptisch stelsel
NGC 147 Elliptisch stelsel
NGC 185 Elliptisch stelsel
NGC 3607 _ Elliptisch
NGC 3945
 
M105 eliptisch stelsel, 18 april 2018
Object: v.l.n.r. M105, NGC3384 en NGC3389 (Leeuw)
Datum: 18 april 2018, 22:30 uur
Locatie: Coto Rios (Sp.), 38,0570N/ -2,8350W
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 6x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 10 ÂșC, wind 2Bf N, magn. >5.5, SQM 21.7, seeing matig, maan (8%) 23:30 onder
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met DSS en Photoshop