Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M49 - Elliptisch stelsel
M85 - elliptisch stelsel
M105 eliptisch stelsel
NGC 147/185 elliptisch stelsel
NGC 147 Elliptisch stelsel
NGC 185 Elliptisch stelsel
NGC 3607 _ Elliptisch
NGC3945
 
NGC3945, 19 april 2020
Object: NGC 3945 (Grote Beer)
Datum: 15 en 19 april 2020, 22:50 en 00:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 5x6 en 11x10 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 7 en 9 ÂșC, wind en ZW 1Bf en NO 4Bf , SQM 21.1 en 21.3, magn. 5.5, seeing matig-redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (RLGB)