Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M49 - Elliptisch stelsel
M85 - elliptisch stelsel
M105 eliptisch stelsel
NGC 147/185 elliptisch stelsel
NGC 147 Elliptisch stelsel
NGC 185 Elliptisch stelsel
NGC 3607 _ Elliptisch
NGC 3945
 
M49 - Elliptisch stelsel (NGC 4472)
 

  30/5/2016  

  1/6/2014  
 
M49 - Elliptisch stelsel (NGC 4472), 30 mei 2016
Object: M49 (Maagd)
Datum/Tijd: 30 mei 2016, 00:45 uur
Lokatie: Puimichel (Z. Frankrijk)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D mod., iso 1600 3x1 min.
Omstandigheden: 9 ºC, wind 1 Bf NNW, magn. 6.0, seeing redelijk
Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop
Autoguiding: geen
M49 - Elliptisch stelsel (NGC 4472), 1 juni 2014
Object: M49 en omgeving (Maagd)
Datum/Tijd: 1 juni 2014, 01:05 uur
Lokatie: Puimichel (Z. Fr.)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met CLS filter, 3x4 min. op iso 1600.
Omstandigheden: 8°C, windstil, seeing matig, grensmagnitude 5.5.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM.