Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M78 - Reflectienevel
NGC 1333 - emissie/reflectie
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 2264 - Kerstboomnevel
NGC 7023 - Irisnevel
NGC 7129/7142 - reflectie/open
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
IC 2118 - Reflectienevel
Sh2-88 Emissie/Reflectienevel
Sh2-136 Spooknevel
SH2-155 - Grotnevel
 
NGC 7129/7142 - reflectie/open
 

  18/9/2018  

  8/9/2016  
 
NGC 7129/7142 - reflectie/open, 18 september 2018
Object: NGC7129 (L) en NGC 7142 (R) (Cepheus)
Datum: 18 september 2018, 00:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 17 ÂșC, windstil, magn. >5.5, SQM 21.04, seeing redelijk
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 7129/7142 - reflectie/open, 8 september 2016
Object: NGC 7129 en 7142 (Cepheus) Datum: 8 september 2016, 22:30 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x4 min. met CLS-filter en ijskoeling Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 21 ºC, wind ONO 1Bf., magn. 5,5, seeing redelijk