Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M78 - Reflectienevel
NGC 1333 - emissie/reflectie
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 2264 - Kerstboomnevel
NGC 7023 - Irisnevel
NGC 7129/7142 - reflectie/open
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
IC 2118 - Reflectienevel
SH2-155 - Grotnevel
 
NGC 1931 - emissie/reflectie
 

  22/3/2020  

  28/11/2016  
 
NGC 1931 - emissie/reflectie, 22 maart 2020
Object: NGC 1931 (Voerman)
Datum: 22 maart 2020, 21:35 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 ÂșC, wind OZO 6Bf, SQM 21.0, magnitude 5.5, seeing matig
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (RLGB)
NGC 1931 - emissie/reflectie, 28 november 2016
Object: NGC 1931 (Voerman) Datum: 24 en 28 november 2016, 01:30 en 02:30 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 7x2 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats en Bias, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 3 ºC, wind O 1Bf., magn. 6, seeing goed