Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M78 - Reflectienevel
NGC 1333 - emissie/reflectie
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 2264 - Kerstboomnevel
NGC 7023 - Irisnevel
NGC 7129/7142 - reflectie/open
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
SH2-155 - Grotnevel
 
NGC 7023 - Irisnevel, 26 juni 2015
Object: NGC 7023 (Irisnevel, Cepheus)
Datum/Tijd: 26 juni 2015, 00:30 uur
Lokatie: Entrevaux (Z. Fr.)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met ijskoeling, 9x4 min. op iso 800.
Omstandigheden: windstil, 16 °C, seeing redelijk, grensmagnitude 5-5.5.
Bewerking: stapelen in DSS met flats en darks, bewerken in Photoshop.
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM